Odblaskowa szkoła- X Edycja

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W dniu 3 .10.2019 r odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji w  kl.  „0”,I-III oraz  w oddziale przedszkolnym. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominali zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Funkcjonariusz omówił sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i pouczające. Policjanci Przekazali uczniom opaski odblaskowe. Podziękowaliśmy prowadzącym za wartościową prelekcję. Po spotkaniu uczniowie kl. I-III wraz z wychowawcami udali się na  najbliższe skrzyżowanie, gdzie przekazaną wiedzę mogliśmy zastosować w praktyce.

Beata Sikora 

 

     

Niepełnosprawność już wiem klasy III

W dniach 27 września 2019 r, oraz 1 października klasa III uczestniczyła w   zajęciach edukacyjnych programu "Bliżej Tatr" w TPN  oraz "Niepełnosprawność już wiem". Podczas tych wyjazdów naszym zadaniem była promocja noszenia odblasków, jak również propagowanie hasła " Nie jesteśmy głuptaski , więc nosimy odblaski".

Beata Sikora

 

/Zdjęcia w fotogalerii/

Read more: Niepełnosprawność już wiem klasy III

Gazetka odblaskowej szkoły.

Na apelu 19 września uczniowie klas I- III zostali poinformowani o przystąpieniu do X Edycji Odblaskowej Szkoły. Została wykonana gazetka na,której są informacje i plan działań w tegorocznej edycji.

Beata Sikora

Read more: Gazetka odblaskowej szkoły.

Odblaskowa szkoła- X Edycja

15 września 2019r nasza szkoła przystąpiła do X edycji konkursu  „Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,

lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale

również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność

kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Organizatorami konkursu są:

1. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,

2. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

3. Kuratorium Oświaty w Krakowie,

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Koordynatorami tegorocznej edycji w naszej szkole będą :

Pani mgr Beata Sikora

Pani mgr Ewa Gał

Read more: Odblaskowa szkoła- X Edycja