299 769,95 dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Zakopane” w latach 2012 - 2013

Okres realizacji projektu : 02.01.2012 – 30 07.2013
Kwota dofinansowania 299 769,95 zł

Projekt realizowany będzie we wszystkich publicznych Szkołach Podstawowych w Zakopanem

SP 1 - kwota  56 251,55  (doposażenie placówki w podręczniki, mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, tablica interaktywna)
SP 2 – kwota  56 093,60  (doposażenie placówki w podręczniki, zajęcia pozalekcyjne, zestawy rehabilitacyjne, kącik manipulacyjny, oprogramowanie)
SP 3 – kwota  55 754,00  (doposażenie placówki w podręczniki, mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, terapia pedagogiczna)
SP 4 – kwota  24 227,00  (doposażenie placówki w podręczniki mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, projektor multimedialny)
SP 5 – kwota  48 322,00  (doposażenie placówki w podręczniki mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, tablica interaktywna)
SP 7 – kwota  29 424,30  (doposażenie placówki w podręczniki, mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, tablica szkolna)
SP 9 – kwota  29697,50 (doposażenie placówki w podręczniki, mat. dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, laptop oraz projektor multimedialny)

W projekcie zrealizowanych zostanie 2310 godzin dydaktycznych

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej
 zajęcia wyrównawcze logopedyczne
 zajęcia wyrównawcze socjoterapeutyczne
 zajęcia wyrównawcze gimnastyka korekcyjna
 zajęcia rozwojowe muzyka
 zajęcia rozwojowe plastyka
 zajęcia rozwojowe matematyczno – przyrodnicze
 zajęcia rozwojowe kulturowo - językowe
 oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Projekt skierowany jest do 332 uczniów klas I-III,

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

Urząd Miasta Zakopane


Uroczyście rozpoczęliśmy projekt!

W dniu 31 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Zakopane” w latach 2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, dzieci.

Jednym z punktów spotkania było uroczyste podpisanie przez Burmistrza Miasta Zakopane - Pana Janusza Majchra umowy o dofinansowanie projektu.

Zaprezentowano ogólne informacje o projekcie w formie pokazu multimedialnego, a także aby zachęcić ucznió wi rodziców do aktywnego udziału w projekcie zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia uczniów biorących udział w realizowanycm także przez Gminę Miasto zakopane projekcie współfinansowanym ze środków UE "Szkoła z inicjatywą szansą na sukces".

 

Urząd Miasta Zakopane

 

Zwierzęta polskich gór

Uczniowie klas II i III biorą udział w zajęciach rozwojowych nauk matematyczno - przyrodniczych w ramach indywidualizacji  nauczania.  Na zajęciach poznają florę i faunę polskich gór. Poniżej zamieszczono prezentację prac plastycznych poznanych zwierząt.

 

Galeria zdjęć

Rośliny polskich gór

W dniu 27 kwietnia 2012r.  w ramach programu uczniowie kl. II i III uczestniczyli w zajęciach rozwojowych z nauk przyrodniczych.  Zajęcia odbyły się w plenerze w okolicy szkoły. Mając wspaniały widok na Tatry i okolice uczestnicy mogli zaobserwować i rozpoznać piętrowy układ roślinności polskich  gór. Podczas tych zajęć  korzystali z informacji zawartych w przewodniku „Zakopane i okolice” Macieja Pinkwarta.

Beata Sikora


 

 

Galeria zdjęć

 

Pomoce naukowe

Uczniowie korzystają z pomocy zakupionych w ramach Projektu Indywidualizacji Nauczania. Chętnie doskonalą swoje umiejętności rozwiązując działania. Dużą radość daje im prawidłowo ułożony wzór.

 

Galeria zdjęć

 

Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w 2012 r.

 

W ramach zajęć Indywidualizacji dnia 29 października 2012r. uczniowie byli w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy ulicy Chałubińskiego 42a w Zakopanem, gdzie oglądnęli wystawę opisującą świat flory i fauny tatrzańskiej w rytmie zmieniających się pór roku.

Zwiedzając wystawę dowiedzieli się m.in.: jak zimują niedźwiedzie, kozice i świstaki. Jak drapieżniki zdobywają pokarm i w jaki sposób rośliny przystosowały się do życia w górach. Uczniowie obejrzeli krótkie nagrania z tzw. fotopułapek rozmieszczonych w parku oraz kilkuminutowe animowane filmy edukacyjne.

W sali zabaw ekologicznych nauczyli się, jak mądrze spakować plecak na wycieczkę, zgadywali, kto śpi, a kto czuwa w zimie, dowiedzieli się, jak zachować się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, ćwiczyli też spostrzegawczość i cierpliwość, czyli dwie podstawowe cechy przyrodnika.