Patron i historia szkoły

Patron szkoły

Kornel Makuszyński

(1884 - 1953)

Historia szkoły

50 lat szkoły na Cyrhli w Zakopanem

1946 - 1996

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem jest najmniejszą szkołą w naszym mieście, w czerwcu 1996 r. liczyła w klasach I-VIII 114 uczennic i uczniów oraz 14 przedszkolaków w klasie "0". Jest również najwyżej położoną szkoła w Zakopanem - około 1000 m npm. Jej rejon obejmuje rozległy teren: Cyrhlę, Chłabówkę, Hrube Wyżne, Hrube Niżne, Zoniówkę, Wyskówki, Zazadnię i Brzeziny.

Historia szkoły sięga 1946 roku, kiedy 1 września w dwóch izbach, w chacie góralskiej rozpoczęto zajęcia lekcyjne. Inicjatorem jej powstania był góral, mieszkaniec Cyrhli Izydor Majerczyk. Już w 1936 roku projektowano powstanie szkoły na Cyrhli, lecz wybuch II wojny światowej zniweczył te starania. Dzieci z Cyrhli, Chłabówki i Hrubego uczęszczały do szkoły na Bystrem, a z pozostałych osiedli na Olczę. Odległość do szkół wynosiła 3 - 6 km, które dzieci musiały pokonywać piechotą. Wiele z nich nie realizowało obowiązku szkolnego.

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, Izydor Majerczyk ponownie rozpoczął starania o zorganizowanie szkoły na Cyrhli. Przeprowadził spis dzieci, zwołał zebranie rodziców i wniósł prośbę do władz oświatowych. Z powodu braku odpowiedniego lokalu odstąpił we własnej chacie 2 izby. W ten sposób 1 września 1946 roku szkoła na Cyrhli rozpoczęła swą działalność. Była placówką filialną Szkoły Podstawowej nr 3 na Bystrem i obejmowała uczniów kl. I - IV, natomiast uczniowie klas V - VII uczęszczali pieszo na Bystre.

W latach 1946 - 1958 w szkole prowadziła zajęcia tylko jedna nauczycielka, rano uczyły się łączone klasy III - IV, w południe klasy I - II. W tym okresie pracowały kolejno nauczycielki: Jadwiga Jeziorańska, Władysława Kowalska, Helena Sądelska i Barbara Wolnicka. Duże zasługi oddała Władysława Kowalska, która poza zajęciami szkolnymi upowszechniała czytelnictwo, nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Niejednokrotnie dźwigała w plecaku książki z Biblioteki Miejskiej, idąc pieszo z Zakopanego, zorganizowała bibliotekę świetlicową przy Gminnej Spółdzielni.

W latach 1949 - 1950 zorganizowano na Cyrhli kurs dla analfabetów, który prowadziła Władysława Kowalska, a następnie Helena Sądelska. Na kurs uczęszczało 37 mieszkańców, w tym pięciu narodowości cygańskiej. Dla dziesięciu najpilniejszych kursantów urządzono w nagrodę wycieczkę do warszawy.

Od 1 IX 1953 roku naukę rozpoczęto w innym budynku, w wynajętych 2 pomieszczeniach w willi "Baśka". Dopiero 1 września 1958 r. szkoła na Cyrhli stała się samodzielną szkołą rejonową, przyjmując nazwę - Szkoła Podstawowa nr 7 w Zakopanem. Liczyła 68 uczniów w klasach I - V i 4 nauczycieli, stopniowo powiększała się liczba uczniów i klas, w 1960 r. była to już szkoła siedmioklasowa licząca 1-2 uczniów. Jednocześnie wynajęto całą willę "Baśka" do użytku szkoły. Mimo to warunki nauczania były trudne, małe pomieszczenia willowe nie bardzo nadawały się na sale szkolne. Brakowało podstawowych pomocy naukowych, klasy II - III i IV - V były łączone, dzieci siedziały po czworo w jednej ławce.

Dodatkowo w roku szkolnym 1959/60 szkoła prowadziła kurs z zakresu VI i VII klasy dla dorosłych, w którym uczestniczyło 36 osób, lekcje odbywały się popołudniu. Podobne zajęcia jako Kursy Ogólnokształcące dla Pracujących prowadzono do 1962 r.

Rozwój szkoły nastąpił w okresie, w którym kierownictwo objął Jan Pyzowski. Systematycznie gromadzono pomoce naukowe, w 1961 r. zakupiono po raz pierwszy w historii szkoły 10 piłek! Otrzymany biało - czarny telewizor był drugim na Cyrhli i dlatego udostępniano go również mieszkańcom osiedla. Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych - w piłce ręcznej chłopców, czwórboju lekkoatletycznym oraz biegach narciarskich.

Z inicjatywy Jana Pyzowskiego powstał 1 stycznia 1961 r. Dziecięcy Zespół Regionalny prowadzony przez Jana Krzysztofa. Liczył on 25 osób, wystąpił publicznie 4 razy, niestety na początku 1963 r. zaprzestał swej działalności. Opiekunami z ramienia szkoły była Barbara Kukuc i Jan Pyzowski.

Najważniejszym wydarzeniem w dziejach szkoły było przekazanie nowego budynku. Budowę rozpoczęto w 1967 r., uroczystość otwarcia odbyła się 15 grudnia 1968 r. Już wcześniej - 9 września 1968 r. - uczniowie wraz z nauczycielami przeprowadzili się do nowego, dobrze wyposażonego w pomoce naukowe budynku szkolnego. Składał się on z 6 sal lekcyjnych, 2 pracowni, sali gimnastycznej, biblioteki, gabinetu lekarskiego i zaplecza kuchennego. Obok zbudowano dom nauczycielski. Wielkim wysiłkiem społecznym uczniowie i nauczyciele zagospodarowali otoczenie wokół szkoły - zniwelowano teren, posadzono drzewa i krzewy, założono działkę ogrodniczą.

W latach 1965 - 1981 działała w szkole 14 Drużyna Zuchowa "Dzielne Łaziki". Opiekunkami były Bożena Janelli, Barbara Kukuc, drużynę prowadziły m.in. byłe uczennice szkoły Maria Stachoń i Małgorzata Kukuc. Działała również z przerwami w latach 1968 - 1981 24 Drużyna Harcerska im. Kazimierza Przerwy Tetmajera. Jej opiekunami byli Franciszek Sularz, Krystyna Bałaj. W roku szkolnym 1968/69 drużyna prowadzona przez halinę Dąbrowę, uczennicę LO została uznana za najlepiej pracującą w Zakopanem. W szkole istniała harcówka, w której zgromadzono przedmioty związane z historią i kulturą Podhala.

W latach 1975 - 1987 szkoła wchodzi w skład Szkoły Sportów Zimowych, później zwanej Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego. Decyzją władz oświatowych dnia 21 sierpnia 1975 r. utworzona została w Zakopanem pierwsza w kraju szkoła sportów zimowych. Zorganizowano ją na bazie obiektów dwu szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 na Bystrem i Szkoły Podstawowej nr 7 na Cyrhli. Szkoła na Cyrhli specjalizowała się w narciarstwie klasycznym, wykorzystując znajdujące się tutaj narciarskie trasy biegowe. obok nauczycieli podejmują pracę trenerzy - wielokrotna mistrzyni Polski i olimpijka Weronika Budny, olimpijczyk Kazimierz Zelek oraz Władysław Dadej. Dyrektorem zespołu szkół został Stefan Rogalski. Szkoleniem sportowym objęto młodzież klas IV - VIII. Do szkoły oprócz dzieci z rejonu uczęszczała młodzież z całego Zakopanego i okolic. Część z nich dojeżdżała szkolnym autobusem, uruchomiono również w budynku szkolnym internat na kilkanaście łóżek.

Z dniem 1 IX 1979 r. na bazie budynku szkoły została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Uczniom zapewniono sprzęt sportowy, obiekty i urządzenia do treningów, a także dożywianie. warunki lokalowe były bardzo trudne, zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany, salę gimnastyczną zamieniono na stołówkę. W 1982 r. zbudowano obok szkoły treningowy tor igielitowy do biegów narciarskich.

W wyniku pożaru budynku SP 3 na Bystrem uczniowie tej szkoły z klas IV - VIII uczyli się na Cyrhli (od września 1984 do stycznia 1986 r.). nauka odbywała się na trzy zmiany, w roku szkolnym 1985/86 do szkoły uczęszczało 310 uczniów: SP 7 - 147, SP 3 - 121, ZSZ 4 - 42. Mimo trudnych warunków lokalowych uczniom udawało się łączyć naukę ze sportem wyczynowym. Z tego okresu w szkole pozostał bardzo duży zbiór pucharów i dyplomów z zawodów sportowych. Dobrze układała się współpraca z MDK "Jutrzenka", wiele sukcesów odnosili uczniowie pracujący w kółku plastycznym prowadzonym przez artystę plastyka Jana Kosińskiego.

Od września 1987 r. szkoła staje się ponownie samodzielną szkołą rejonową. Odeszli trenerzy, a rok później prawie całe grono nauczycielskie. Mocno wyeksploatowany budynek szkoły wymagał remontu i uzupełnienia wyposażenia. Dyrektor Dorota Drewniacka, w miarę posiadanych środków, remontuje budynek aby zapewnić znośne warunki do nauki. Z własnych środków zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie sal lekcyjnych. Powstały klasopracownie języka polskiego, wychowania przedszkolnego i historii. Dzięki zakupowi komputerów prowadzone są zajęcia z informatyki. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w olimpiadach historycznych. Największym sukcesem, jak dotychczas, było pierwsze miejsce uczennicy Anny Galicy w miejsko-gminnych eliminacjach olimpiady historycznej w 1993 roku.

W 1991 roku szkoła otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego i sztandar. Uczniowie aktywnie działają w szkolnym teatrze "Kor-Mak". Z inicjatywy rodziców, Stanisława Walkosza i Zygmunta Kukuca, powstał w lutym 1994 roku Zespół Regionalny im. Kornela Makuszyńskiego "Małe Janosiki". dobrze układa się współpraca szkoły z rodzicami i parafią. Tradycją stały się uroczyste obchody Dnia Matki, które są okazją wspólnych spotkań rodziców i nauczycieli.

W 1996 roku Szkoła Podstawowa nr 7 w Zakopanem im. Kornela Makuszyńskiego hucznie obchodziła swoje 50 - lecie istnienia.

 

 

Kornel Makuszyński patronem naszej szkoły

Szkoła na Cyrhli bardzo późno, jako ostatnia z zakopiańskich szkół, otrzymała swojego patrona. ten brak był bardzo odczuwalny w jej pracy wychowawczej. Rada Pedagogiczna, po konsultacji z uczniami i rodzicami, podjęła 2 czerwca 1989 r. uchwałę o przyjęciu przez szkołę imienia Kornela Makuszyńskiego - wspaniałego pisarza, wielkiego przyjaciela dzieci. Przez dwa lata trwały przygotowania do tego ważnego wydarzenia. Najważniejszym celem wychowawczym była pełna integracja uczniów, nauczycieli, rodziców, środowiska wokół szkoły i to się w znacznym stopniu udało. Uczniowie i nauczyciele poznali twórczość i życie pisarza, nawiązano kontakt z Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, wyremontowano budynek szkoły.

W maju 1991 r. Kurator Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu pani Janina Gościej, była nauczycielka naszej szkoły, podpisała Akt nadania Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem - Cyrhli imienia Kornela Makuszyńskiego.

Sztandar ufundował i wręczył uczniom Komitet Rodzicielski. Wykonały go uczennice Zespołu Szkół Zawodowych CZSP w Bobowej według projektu artysty grafika Krzysztofa Jędrzejowskiego z Zakopanego.

Wielkim świętem i tradycją szkoły stały się zimowe zawody sportowe, czyli Szkolny Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego. Rokrocznie uczestniczą w nim przedszkolaki, uczennice i uczniowie klas I - VI (dawniej I - VIII). Startują w zawodach: zjeździe na "jabłuszku" i sankach, biegach narciarskich indywidualnych i sztafetowych, slalomie i zjeździe narciarskim.

Szkolny teatr "Kor-Mak" (nazwa pochodzi od inicjałów Kornela Makuszyńskiego) przygotował przedstawienia oparte na twórczości naszego patrona.W czerwcu 1991 r. odbyło się przedstawienie "Przygody Koziołka Matołka" dla uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Spektakl został powtórzony dla dzieci leczących się w sanatorium SZRODiM na Bystrem. Kolejne przedstawienie "O dwóch takich co ukradli księżyc" odbyło się 22 czerwca 1996 r. Uczniowie przygotowali przedstawienia pod kierownictwem pani Iwony Głuszko z MDK "Jutrzenka". Razem z nauczycielami szyli kostiumy, wykonali dekoracje.

Biblioteka szkolna gromadzi i propaguje literaturę dziecięcą i młodzieżową Kornela Makuszyńskiego. Corocznie organizowany jest konkurs czytelniczy dotyczący znajomości książek pisarza. Towarzyszy mu konkurs plastyczny na ilustracje do Jego dzieł. Szkoła gromadzi również i udostępnia filmy video, rysunkowe i fabularne, będące ekranizacją Jego książek.

W 40 rocznicę śmierci Kornela Makuszyńskiego muzeum Jego imienia rozpisało konkurs rysunkowy na tematy związane z młodzieżową i dziecięcą twórczością pisarza. Dnia 2 czerwca 1993 r. otwarto w Muzeum Tatrzańskim wystawę nadesłanych prac, wśród nich znalazły się dzieła naszych uczniów i sztandar szkoły. Część artystyczną na otwarciu wystawy przygotowali pod kierownictwem pani kustosz Marii Żegleń uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Prawie cała szkoła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła 10 czerwca 1995 r. w odsłonięciu pomnika Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Nasz Zespół Regionalny im. Kornela Makuszyńskiego "Małe Janosiki" wystąpił z pokazem tańców góralskich przed budynkiem muzeum. W rocznicę urodzin patrona, 8 stycznia, corocznie, odbywa się w szkole uroczysty apel; 1 listopada delegacja uczniów zapala znicze na Jego grobie. Szkoła na Cyrhli należy do "rodziny" - kręgu przyjaźni Kornela Makuszyńskiego, skupiającego szkoły w całej Polsce noszące Jego imię.