Program edukacyjny pt. "Drzewa" dla kl. III SP przygotowany przez Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w 2015 r.

        Dnia 25 listopada 2015 roku uczniowie klasy III SP brali udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Drzewa" w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w ramach programu aktywnej edukacji przyrodniczej dla szkół gmin podtatrzańskich "Bliżej Tatr".
Uczniowie zostali zapoznani z tematem dotyczącym drzew liściastych i iglastych występujących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dowiedzieli się czego drzewa potrzebują do życia i jak są zbudowane. W ramach lekcji dzieci wyklejały rysunki, przyporządkowywały liście do poszczególnych gatunków drzew, a na koniec mierzyli wysokość drzewa. Zajęcia były bardzo ciekawie prowadzone. Wszyscy uczniowie aktywnie brali w nich udział.

Galeria zdjęć

alt