SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „Symbole narodowe”

1. Cele konkursu:

· promocja wiedzy o symbolach narodowych naszej Ojczyzny;

· rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów;

· zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

· zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

· kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy z przynależności do Polski;

· pobudzanie twórczej wyobraźni uczniów;

· prezentacja dokonań uczniów na forum szkoły.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

3. Zasady konkursu:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI.

2/ Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

kategoria I: uczniowie kl.I-III

kategoria II: uczniowie kl. IV-VI

3/ Zadaniem uczestnika konkursu I kategorii jest samodzielne wykonanie w domu wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.) ilustracji wybranego symbolu narodowego (także postaci z legend będących symbolem narodowym).

4/ Format pracy: A 4.

5/ Uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

6/ Podpisane na osobnej kartce prace należy składać w terminie do 15-ego maja 2017 roku w sekretariacie szkoły.

7/ Kryteria oceniania: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność i pomysłowość wykonania, stopień nawiązania do tematu.

8/ Zadaniem uczestnika II kategorii jest wykazanie się wiedzą w przygotowanym teście o symbolach narodowych. Za każdą poprawną krótką odpowiedź można otrzymać 1 punkt, za poszerzoną odpowiedź 2 punkty. Test zostanie przeprowadzony 15-ego maja 2017 roku o godz. 12:45 w sali nr 5.

9/ Zostaną przyznane trzy nagrody i dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

10/ Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej.

11/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16-ego maja 2017 roku.