SZKOLNY KONKURS „Karnawałowe przebranie: „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”

1. Cele konkursu:

· promocja wiedzy o twórczości Patrona szkoły;

· rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów;

· rozwój umiejętności choreograficznych;

· pobudzanie twórczej wyobraźni uczniów;

· prezentacja dokonań uczniów na forum szkoły.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

3. Zasady konkursu:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI.

2/ Konkurs jest podzielony na kategorie klasowe.

3/Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne przygotowanie przebrania na zabawę karnawałową przedstawiającego wybranego bohatera książek Kornela Makuszyńskiego.

4/ Kryteria oceniania: poziom artystyczny wykonanego przebrania, oryginalność i pomysłowość, stopień nawiązania do tematu, umiejętność przedstawienia za pomocą choreografii cech danego bohatera.

5/ Zostaną przyznane trzy nagrody w każdej kategorii.

6/ Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.

7/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zabawach karnawałowych.