SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Mój projekt okładki do ulubionej książki Kornela Makuszyńskiego”

1. Cele konkursu:

· promocja wiedzy o twórczości Patrona szkoły;

· rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów;

· zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

· pobudzanie twórczej wyobraźni uczniów;

· prezentacja dokonań uczniów na forum szkoły.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

3. Zasady konkursu:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI.

2/ Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

kategoria I: uczniowie kl.I-III

kategoria II: uczniowie kl. IV-VI

3/Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie z papieru, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.) projektu okładki do ulubionej książki Kornela Makuszyńskiego.

4/ Format okładki: A4 lub A3.

5/ Uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

6/ Podpisane na odwrocie prace należy składać w terminie do 5-ego stycznia 2017 roku w sekretariacie szkoły.

7/ Kryteria oceniania: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność i pomysłowość wykonania, stopień nawiązania do tematu.

8/ Zostaną przyznane trzy nagrody i dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

9/ Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły a nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej.

10/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9-ego stycznia 2017 roku.