Biblioteka

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „Symbole narodowe”

1. Cele konkursu:

· promocja wiedzy o symbolach narodowych naszej Ojczyzny;

· rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów;

· zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

· zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

· kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy z przynależności do Polski;

· pobudzanie twórczej wyobraźni uczniów;

· prezentacja dokonań uczniów na forum szkoły.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

3. Zasady konkursu:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI.

2/ Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

kategoria I: uczniowie kl.I-III

kategoria II: uczniowie kl. IV-VI

3/ Zadaniem uczestnika konkursu I kategorii jest samodzielne wykonanie w domu wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.) ilustracji wybranego symbolu narodowego (także postaci z legend będących symbolem narodowym).

4/ Format pracy: A 4.

5/ Uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

6/ Podpisane na osobnej kartce prace należy składać w terminie do 15-ego maja 2017 roku w sekretariacie szkoły.

7/ Kryteria oceniania: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność i pomysłowość wykonania, stopień nawiązania do tematu.

8/ Zadaniem uczestnika II kategorii jest wykazanie się wiedzą w przygotowanym teście o symbolach narodowych. Za każdą poprawną krótką odpowiedź można otrzymać 1 punkt, za poszerzoną odpowiedź 2 punkty. Test zostanie przeprowadzony 15-ego maja 2017 roku o godz. 12:45 w sali nr 5.

9/ Zostaną przyznane trzy nagrody i dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

10/ Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej.

11/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16-ego maja 2017 roku.

Lista uczestników i wyniki: „Karnawałowe przebranie: „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”

kl.I

1. Dębińska Maria

2. Kalata Nikola

3. Kukuc Anna – III miejsce

4. Łukaszczyk Maria – II miejsce

5. Migiel Maria - I miejsce

6. Trebunia Olimpia

kl. II

1. Gawlak-Socka Fabian

2. Jarzyna Paulina – III miejsce

3. Łukaszczyk Julia - wyróżnienie

4. Łukaszczyk Maria i Okręglak Katarzyna – II miejsce

5. Pawlikowski Dawid – I miejsce

6. Rusnak Zofia

7. Wójciak Krystian

Kl. III

1. Jędrol Natalia – I miejsce

2. Moszczyńska Zuzanna – I miejsce

3. Papież Jeremiasz – II miejsce

4. Papież Natan- II miejsce

5. Sądelska Oliwia – III miejsce

6. Wirowski Mateusz


 

Kl. IV-VI

1. Strączek Karolina

2. Dębińska Katarzyna - II miejsce

3. Żytko Marta – II miejsce

4. Zbigniew Strama i Bachleda-Kominek Bartłomiej – I miejsce

5. Obrochta Monika

6. Pawlikowska Natalia

7. Oszostowicz Zuzanna

8. Gąsienica-Kotelnicka Patrycja - wyróżnienie

9. Chyc-Mulik Emilia

10. Rzadkosz-Cupak Krzysztof - wyróżnienie

 

Galeria zdjęć

 

 

SZKOLNY KONKURS „Karnawałowe przebranie: „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”

1. Cele konkursu:

· promocja wiedzy o twórczości Patrona szkoły;

· rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów;

· rozwój umiejętności choreograficznych;

· pobudzanie twórczej wyobraźni uczniów;

· prezentacja dokonań uczniów na forum szkoły.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

3. Zasady konkursu:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI.

2/ Konkurs jest podzielony na kategorie klasowe.

3/Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne przygotowanie przebrania na zabawę karnawałową przedstawiającego wybranego bohatera książek Kornela Makuszyńskiego.

4/ Kryteria oceniania: poziom artystyczny wykonanego przebrania, oryginalność i pomysłowość, stopień nawiązania do tematu, umiejętność przedstawienia za pomocą choreografii cech danego bohatera.

5/ Zostaną przyznane trzy nagrody w każdej kategorii.

6/ Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.

7/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zabawach karnawałowych.

Lista uczestników i wyniki: „Mój projekt okładki do ulubionej książki Kornela Makuszyńskiego”

Kategoria I

1. Papież Natan – kl. III – wyróżnienie

2. Papież Jeremiasz – kl. III - wyróżnienie

3. Łukaszczyk Julia – kl. II - III miejsce

4. Kukuc Anna – kl. I

5. Dębińska Maria – kl. I

6. Pawlikowski Marcin – kl. II

7. Rusnak Zofia – kl. II – I miejsce

8. Bafia Tomasz – kl. II

9. Okręglak Katarzyna – kl. II

10. Maria Łukaszczyk – kl. I – I miejsce

11. Migiel Maria – kl. I

12. Trebunia Olimpia – kl. I – III miejsce

13. Kalata Nikola – kl. I

14. Fedro Ania – kl. I

15. Łukaszczyk Maria – kl. II

16.

17. Gawlak-Socka Fabian – kl. II

18. Wójcik Krystian – kl. II

19. Pawlikowski Dawid – kl. II

20. Rzadkosz-Cupak Jakub – kl. I - wyróżnienie

Kategoria II

1 . Rzadkosz-Cupak Krzysztof – kl. IV – I miejsce